Laserfiche WebLink
<br /> <br /> <br /> <br />AMMON CITY COUNCIL MEETING <br />THURSDAY, MARCH 26, 2020 7:00 P.M. <br />2135 SOUTH AMMON ROAD <br /> <br />ZOOM CALL IN INFORMATION: <br />https://zoom.us/j/585723117 <br />DIAL IN: 1 (669) 900 6833 MEETING ID: 585 723 117 <br />OR <br />TUNE INTO RADIO BROADCAST AT 88.1FM <br /> <br /> <br />AGENDA <br /> <br />A.CALL TO ORDER: ağǤƚƩ {ĻğƓ /ƚƌĻƷƷź ğƷ АʹЉЉ Ʀ͵ƒ͵ <br /> <br />B.PUBLIC COMMENT REGARDING ITEMS NOT ON AGENDA (5-minute limit) <br /> <br />C.ACTION ITEMS: <br />Њ͵Resolution 2020-005R: wğƷźŅźĭğƷźƚƓ ƚŅ 5ĻĭƌğƩğƷźƚƓ ƚŅ \[ƚĭğƌ 5źƭğƭƷĻƩ 9ƒĻƩŭĻƓĭǤ <br /> <br />D.DISCUSSION ITEMS: <br />Њ͵{ƷğŅŅ wĻƦƚƩƷƭ <br />Ћ͵/źƷǤ /ƚǒƓĭźƌ wĻƦƚƩƷƭ <br />Ќ͵ <br /> <br />E.ADJOURN <br />INDIVIDUALS NEEDING ACCOMODATION DUE TO DISABILITY MUST CONTACT CITY HALL NO <br />Next Resolution Number: 2020-006R <br />LATER THAN 1:00 P.M. THE DAY BEFORE THE SCHEDULED MEETING TO ARRANGE ASSISTANCE <br />Next Ordinance Number: 635 <br />Ammon City Council 03/24/2020Page 1 of 4 <br /> <br />